SREDSTVO ZA IMPREGNACIJU
Osnovni podaci

VODIČ

Koristite specijalno STEGU sredstvo za impregiranje i vaše obloge će dobiti i fantastičnu otpornost na vodu i živopisne boje. Ova mlečno-bela silikonska emulzij, dodavanjem sa malom količinom rastvarača na površinu građevinskih materijala (kao što su Stegu betonske ploče, Stegu parapet elementi, gipsani i plastični blokovi, krečni cement i akrlični malter) čini ih sjajnim i hidrofobnim.

PRIPREMA
Uslov za pravilnu impregnaciju je pravilna priprema podloge. Površina mora biti ravnomerno porozna, suva, čista i ne naročito masna.
STEGU ploče je najbolje tretirati najranije 7 dana nakon završetka radova.
Nove kreč cementne i akrilično-malterne i betonske površine mogu se tretirati najranije 21-28 dana nakon završetka radova.
PCC podloge sa malterom ili sredstvima za gletovanje mogu se tretirati nakon 6 dana.
Preporučljivo je obavljati radove na temperaturi od +5° C do +30° C u suvim uslovima. Pre početka sve površine koje neće biti tretirane treba dobro zaštititi (npr. prozori, metalni delovi, polirane kamene površine, itd). U slučaju kontaminacije ovih površina odmah ih treba dobro oprati specijalnim sredstvima za čišćenje.

APLIKACIJA
Nanošenje sredstva se može izvesti pomoću četkice ili pištolja za raspršivanje. To zavisi od kapaciteta apsorpcije i strukture materijala. Preporučljivo ja dva puta lakirati površinu u kratkom roku, prateći “vlažno na vlažno” princip – to jest, drugi sloj se mora naneti u zavisnosti od temperature i poroznosti materijala najranije za 30 minuta a najkasnije dok je površina tj. prvi sloj još uvek vlažan. Važno je da površina bude pažljivo i ravnomerno zasićena sredstvom.

Obim primene: 1 litar sredstva je dovoljan za dvostruko nanošenje na površinu od oko 2-6 m2. Konkretno korišćenje materijala zavisi od sposobnosti apsorpcije površine kao i tehnologije primene.

Materijal se mora čuvati na temperaturama između +5° C i +30° na zatvorenom i suvom mestu u originalnom pakovanju. STEGU daje 12 meseci garancije na proizvod, od datuma proizvodnje.

INFORMACIJE O BEZBEDNOSTI
R52 / 53 – Može izazvati dugotrajne, štetne efekte u vodenim sredinama.
Ksn je supstanca opasna po zdravlje.
R67 – Isparavanja mogu izazvati pospanost i glavobolje.
S2 – Držite van domašaja dece.
R65 – Štetno ako se proguta, može izazvati oštećenja pluća.
R66 – Ponovljeno izlaganje može izazvati suvu kožu ili pucanje.
S23 – Ne udisati isparenja.
S24 – Izbegavajte kontaminaciju kože.
S25 – Izbegavajte da uđe u oči.
S61 – Izbegavati otpuštanje u životnu sredinu. Proizvod treba opisati kao nisko-aromatični benzin.

Prikaži sve
Boje
STONE CARE
Dimenzije