BIANCO
Osnovni podaci
VAŽNE INFORMACIJE
Pre nanošenja obloge na zid tj. pre opterećenja zida, konsultujte se sa stručnjakom o odnosu težine i površine obloge.

Uvek uzmite u obzir vremenske prilike tokom izbora i nanošenja spoljnih obloga. Tokom postavljanja i 48 sati nakon, temperatura okoline mora biti između 5° C i 25° C. Nemojte prekrivati oblogama zagrejane površine ili površine na udaru jakog vetra ili na jakom suncu.
Tip:
Pravi kamen
Upotreba:
spoljna, unutrašnja
Delova po pakovanju:
12 delova
Površina po pakovanju:
0.42 m2
Ukupna težina strana:
12.70 kg
Broj ugaonih delova:
0 delova
Veličina ugaonih delova:
0 fm
Ukupna težina uglova:
0 kg
Boje
BIANCO
Dimenzije
Méretek