Vodič za spoljašnje obloge

BETONSKE TJ. SPOLJAŠNJE OBLOGE

Vodič za instalaciju

Ploče i ugaoni delovi na bazi betona mogu se primeniti na unutrašnje i spoljašnje površine. Raznovrsnost šara i varijacije u boji nastale kroz proces proizvodnje daju oblogama prirodan izgled. Molimo Vas da proverite delove pre pakovanja. Da bi se izbegle razlike u nijansama boja, preporučuje se da se koriste ploče iz jedne serije proizvoda, tj. samo iz jedne kupovine. Proizvođač ne garantuje istovetnost boja sa bojama proizvoda kupljenih kasnije.

Ploče moraju biti montirane na čistoj, suvoj i ravnoj površini, a podloga mora biti stabilna kako bi izdržala težinu ploča. Koristite STEGU ELASTIK lepak ili MULTIELASTIK lepak (detaljna uputstva za lepljenje na ambalaži) kako biste garantovali dugotrajnost rezultata. Za upotrebu drugih lepkova odgovornost snosi samo kupac.

Tretirajte površinu za lepljenje STEGU temeljnim (prajmer) premazom. Preporučljivo je da koristite obloge iz više pakovanja u isto vreme kako biste ravnomerno raspodelili tonove boje. Tokom adhezije i 48 sati nakon nje, temperatura okoline mora biti između 5° C i 25° C. Ne izlažite površinu ekstremnim temperaturama, vlazi i suncu.

Pre lepljenja izaberite visinu prvog reda i uklonite bilo kakve nečistoće sa zadnje strane ploča. Naneti lepak prema uputstvima na pakovanju. Pločice treba rezati testerom za drvo ili metal.

Spojne delove treba ispuniti STEGU-ovim materijalom za široke žlebove (vodič za fugiranje je na ambalaži STEGU SREDSTVA ZA FUGIRANJE). Kod nanošenja spojeva, ploče treba naginjati nagore.

Po završetku radova, preporučuje se korišćenje STEGU sredstva za impregnaciju. Ploče treba impregnirati 14 dana nakon završetka postavljanja ploča.

Kompanija nije odgovorna za nepravilno postavljanje obloga. Ne prihvatamo žalbe na veličinu i boje nakon instalacije.

NAZAD